Case: Hjerterummet

Afrapportering, der emmer af nerve, livshistorier og taknemmelighed.

Målet

Hjerterummet, Cykel20 og UngeCaféen i Aalborg er ét og samme sted. Nemlig stedet, hvor unge kan få hjælp og støtte, når livet er svært. Hjerterummet hører under Blå Kors og er delvist finansieret af fonde. Derfor er de vant til afrapportering, men som noget nyt ville de tilføje en video til afrapporteringen. Videoen skulle afspejle Hjerterummets arbejde, de unges historier, nødvendigheden af stedet og ikke mindst, hvordan støtten har hjulpet stedet og ikke mindst de unge. 

Hjerterum og gribende historier

Hjerterummet skulle selvfølgelig afrapportere som normalt, og derfor skulle videoen ligge i forlængelse af det, de allerede havde dokumenteret. Videoen skulle altså repræsentere det, der ikke kommer med i en normal afrapportering – nemlig de gribende historier, de sociale interaktioner og medarbejdernes og de unges egne stemmer. Der var et ønske om, at videoen skulle inkludere hele huset og være cirka 10 minutter lang. Derfor lavede vi et oplæg til, hvordan videoen kunne struktureres, så den på en relevant og indlevende måde kunne indeholde de unges historier og medarbejdernes passion. 

Allerede i præproduktionen indtænkte vi måder, hvorpå Hjerterummet kunne få mere ud af videomaterialet end blot den ene video. Derfor klippede vi efterfølgende videoen op i mindre videoer, som kunne fungere på sociale medier og på Blå Kors hjemmeside. 

Services

  • Sparringsmøde med udgangspunkt i Hjerterummets arbejde, afrapporteringens krav og fordeling af indhold i videoen.
  • Definering af ønskede budskaber, ‘take aways’ og indkoorporeret SoMe-materiale til brug efterfølgende.
  • Plan for optagelse af videoen med storyline, speaks, dækbilleder mm.
  • Definering af hvilket fokus, der skal vægtes i de enkelte dele af videoen, samt vigtige skud til at understøtte budskabet.

Produkter

  • En afrapporteringsvideo á 10 minutters varighed med præproduktion, produktion, postproduktion og 2 feedback-runder.
  • SoMe-venlige videoer, der var udklip fra hovedvideoen, for at forlænge materialet. 
  • Grafisk opsætning af intro og outro til den visuelle indpakning af produktionerne.

Se flere cases

Hør mere om jeres muligheder