Green marketing / bæredygtighedskommunikation

Den grønne ordbog!

Har du svært ved at finde rundt i alle de grønne begreber? 
Her får du mini-ordbogen.

De seneste år har der primært været fokus på begreberne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’, men på grund af den øgede interesse for bæredygtighedskommunikation, er der med tiden kommet flere begreber til. Feltet er i konstant udvikling, men her er et lille udpluk af de begreber, der knytter sig til den grønne kommunikation og green marketing. 

 

Hvad er GREENWASHING?
Greenwashing er grøn og vildledende markedsføring. Når en virksomhed laver greenwashing, markedsfører den et produkt grønnere/mere bæredygtigt, end det er med henblik på øget salg.

Greenwashing kan være: 
– Udeladelse af vigtige detaljer.
– Manglende dokumentation (foretaget af tredje part). 
– Manglende transparens.
– Tilbageholdelse af vigtig information.
– Brug af mærkninger uden nogen forklaring.
– At markedsføre de grønne tiltag for meget ift. indsatsen. 

Hvad er GREENHUSHING?
Greenhushing er det modsatte af greenwashing og refererer til, at virksomheder underkommunikerer eller underrapporterer grønne og bæredygtige initiativer, og dermed tilbageholder information om de initiativer, de har eller er i gang med at implementere. I nogle tilfælde laver virksomheder greenhushing for at undgå kontrol eller uønsket opmærksomhed, men i langt de fleste tilfælde ‘greenhusher’ virksomhederne af frygt for at kommunikere forkert, og dermed lave uønsket greenwashing.

Hvad er PURPOSE-WASHING?
Overordnet betyder purpose-washing, at virksomheder overforbruger deres formål (deres why) uden at bakke udsagnene op med handling. Purpose-statementet bruges altså ikke aktivt som en rettesnor for handlinger, men derimod som et branding-aktiv, der kan øge profitten. Et andet eksempel kan være at have regnbueflag på sit logo i pride-måneden uden aktivt at støtte eller kæmpe for LGBT+-miljøets rettigheder.  

Hvad er GREEN RUSHING?
Green rushing stammer fra begrebet ‘gold rush’ og refererer til den enorme opmærksomhed miljøvenlige og bæredygtige initiativer oplever i øjeblikket. Derfor betegner det en kollektiv tendens på tværs af brancher, organisationer og landegrænser. Ordet er delvist negativt, da det henviser til en tendens, hvor alle tankeløst løber i den samme retning uden at have en klar strategi. Dette resulterer i et informationsoverflow hos både forbrugere og andre virksomheder, der kan skabe en uhensigtsmæssig forvirring.

Hvad er GREENLABELLING?
Greenlabelling er, når virksomheder kalder et produkt grønt eller bæredygtigt, selvom produktet eller servicen ved nærmere eftersyn ikke er det. Dette kan for eksempel forekomme på labels og emballage, hvor der kan fremgå blomster, blade eller ord som ‘grøn’ og ‘miljørigtig’. Hvis ikke produktet forholder sig til bæredygtighed og miljø, er denne indpakning misvisende og vildledende. Vildledende markedsføring er ulovlig uanset om man snakker grøn markedsføring eller ‘almindelig markedsføring’.

Hvad er GREENLIGHTING? 
Greenlighting er det, der sker, hvis man sætter spotlight på ét grønt initiativ for på den måde at hive opmærksomheden væk fra den resterende produktion, der måske ikke er så grøn eller bæredygtig. På den måde bliver helhedsindtrykket af virksomheden eller produktet forvrænget og dermed ikke reelt.

Hvad er BÆREDYGTIGHEDSKOMMUNIKATION og MILJØKOMMUNIKATION?
Bæredygtighedskommunikation og miljøkommunikation er fællesbetegnelser for al den kommunikation, der vedberører bæredygtighed, miljø, SDG og ESG. God bæredygtigheds- og miljøkommunikation tager udgangspunkt i grundig dokumentation, der understøtter de budskaber, virksomheden bruger i sin kommunikation og som berører bæredygtighed og miljø. Bæredygtigheds- og miljøkommunikation kan både bruges internt og eksternt for at styrke den generelle bæredygtighedsfortælling.

Hvad er GREEN MARKETING?
Green marketing er markedsføring af produkter eller services, der er helt eller delvist bæredygtige/økologiske/miljøvenlige mm. Ligesom i ‘almindelig’ markedsføring, findes der også ‘best practice’ på green marketing-området.

Hvad er GREENSHIFTING?
Greenshifting kommer af begrebet ‘blame-shifting’ og refererer til, at virksomhederne insinuerer, at forbrugerne er skyld i for eksempel CO2-udledning, og at det først og fremmest er forbrugerne, der skal ændre adfærd. Dermed fralægger virksomhederne  sig ansvaret og placerer det hos forbrugerne.

Hvad er SDG RAINBOWWASHING?
SDG Rainbowwashing betyder, at man som virksomhed, benytter sig af den grafik, der hører til FNs Verdensmål uden yderligere at forholde sig til verdensmålene. Det kan både være cirklen med de farvede felter eller verdensmålsfelterne i de mange farver (heraf navnet). En god måde at bruge verdensmålene i sin kommunikation, er ved at beskrive, hvilke specifikke verdensmål, man arbejder med og hvordan. Dette skaber transparens. 

Listen her er et udsnit af de begreber, der er på området, og der findes flere, der er endnu mere specifikke. 

Kontakt os, hvis I har brug for rådgivning om bæredygtighedskommunikation eller green marketing. 

Har du brug for rådgivning? Kontakt os HER!

den grønne ordborg (1)

Vil du lære mere?
Se vores kurser her.